Новини

Нови методически указания за контрола от 1 юли и поредно обновяване на ЦАИС ЕОП през уикенда (обновена)

Във връзка с влизане в сила на новите разпоредби на ППЗОП относно осъществявания от Агенцията по обществени поръчки предварителен контрол, от институцията излязоха с три методически указания, в които разяснява промените в правилата.

Както вече Ви уведомихме, считано от 1 юли действие пораждат обнародваните в ДВ, бр. 35 от 27.4.2021 г. изменения и допълнения в нормите на подзаконовия нормативен акт, относими към Глава четиринадесета “Външен предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки” от него. Припомняме, че новите моменти са свързани най-вече с това, че обменът на документи между възложителите и АОП вече ще се осъществява само чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Първият от двата помощни документа е с № МУ-3 от 30 юни 2021 г. и разглежда осъществяването на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в сила от 01.07.2021 г. (т.е. контрола при изменение на договор за обществена поръчка).

Второто указание, изведено под № МУ-4 от 30 юни 2021 г., е относно реализирането на контрол по чл. 233 от ЗОП (т.е. контрола върху процедури на договаряне) чрез ЦАИС ЕОП, което е в сила от 01.07.2021 г.

Третото методическо е с номер № МУ-5 от 01 юли 2021 г. и в него се разяснява извършването на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП в ЦАИС ЕОП.

Трите документа са достъпни на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.

Междувременно, от АОП оповестиха и пореден софтуерен ъпдейт на платформата. В стандартен анонс, от Агенцията уведомяват всички потребители, че на 3 юли 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на ЦАИС ЕОП, свързано с действия по обновяване на системата.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker