Новини

Броени дни до края на общественото обсъждане на промените в правилата за допустимите разходи по оперативни програми

Припомняме на всички колеги, че на 16 септември на Портала за обществени консултации бе публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

Постановлението въвежда разширяване на обхвата на допустимите разходи за настоящия програмен период като се премахват национално наложени ограничения с отпаднала необходимост. По този начин ще се позволи по-рационалното използване на средствата за осигуряване на законосъобразно изпълнение на проектите, както и по-ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

Измененото се предлага в резултат на натрупаната практика от работата на управляващите и сертифициращия органи пред последните години. Предвижда се разходите за глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове да отпаднат от категорията разходи, които не са допустими за съфинансиране от ЕСИФ.

С оглед осигуряване на по-рационалното използване на средствата ЕС и законосъобразно изпълнение на проектите, както и по-ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз е налице необходимостта от своевременно разширяване на обхвата на допустимите разходи за настоящия програмен период. В тази връзка на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде определен в рамките на 14 дни.

Консултацията ще приключи в края на месеца (30.9.2021 г.).

Повече за обществената консултация може да прочетете на Портала за обществени консултации тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker