Новини

Здравното министерство пусна нова покана за щадящи Covid-19 тестове за малките ученици

Покана за нова доставка на щадящи тестове за Covid-19 за нуждите на образователната система пусна здравното министерство на Интернет сайта си на 22 ноември. Целта е осигуряване на по-продължително провеждане на учебния процес присъствено.

Обществената поръчка, която е предназначена за учениците от 1 до 4 клас, предвижда доставката на бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2, като общото количество е до 2 400 000 теста.

Както и при предишната поръчка с този предмет, възлагателните действия се реализират на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.

Видно от поканата, всеки участник може да оферира различни количества тестове в зависимост от възможността си да извърши доставка/и в посочения срок.

Изпълнителите ще бъдат избрани въз основа на критерий най-ниска предложена единична цена. За изпълнители се определят участниците, предложили най-ниски цени и отговарят на срока за доставка. Няма ограничение по отношение на броя изпълнители, с които ще бъдат сключени договори.

Срокът за доставката е до седем работни дни след сключване на договора.

Министерство на здравеопазването ще заплати доставените тестове по банков път, в срок до 30 дни.

Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 26.11.2021 г.

Цялата покана можете да видите тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker