Новини

В сила е нова версия на Практическото ръководство PRAG

Считано от 24 юни е в сила нова версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG). Това става ясно от съобщение на Управляващия орган на Програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС.

По-важните изменения спрямо предходната версия на Практическото ръководство, са:

  • Изменения в разпоредбите за комуникация и видимост при договорите за обществени поръчки и за безвъзмездни средства – задълженията за видимост остават, комуникационният план става незадължителен, средствата за комуникация се обединяват и изпълняват чрез отделни договори, въз основа на сходен географски или тематичен обхват;
  • Промяна на терминологията – понятието „допълнителни услуги и работи“ се заменя с „повторение на сходни услуги и строителство” в обявлението за обществената поръчка;
  • Прагове на обществената поръчка – прагът от 2020 г. за събития от 300 хил. евро се заменя с 999 999 евро;
  • Откриване на оценителната комисия – допълнителни насоки, в случай на е-процедури;
  • Недопустими разходи при грантови процедури: включват се и принос в натура (с изключение на работата на доброволци); премии, включени в разходите за персонал; отрицателна лихва, начислявана от банки или други финансови институции.

Новата версия на PRAG можете да намерите ТУК.

Източник: НСОРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker