Минали броеве

Брой 9, 2022: ЧЛЕН ПЪРВИ

Скъпи читатели,

Промяната често се свързва с раздяла с миналото, изтриване на неприятни спомени, изхвърляне на ненужни товари. Но в устрема на планирания скок към желаното ново, често забравяме, че една промяна няма как да се случи без всичко това, което носим със себе си от миналото, да се извади наяве, преосмисли, разбере и чак тогава освободи. Защото едва тогава то ще е изпълнило своето предназначение по пътя ни и ще може да отстъпи място на новото, което желаем да постигнем в бъдещето. Именно такова преосмисляне на понякога забравени предизвикателства е тази толкова важна връзка между проблем и решение, старо и ново, преживяно и предстоящо.

И във връзка с казаното по-горе, като водещ материал на броя предлагаме на нашите читатели продължението на една знакова поредица текстове, посветени на проблематиката на разделянето на обществени поръчки. В статията водещият ни консултант по ЗОП г-н Ивайло Стоянов ни представя експертен анализ на причините, проявленията и решенията на един от най-старите и сериозни проблеми на сектора на обществените поръчки в България – прекомерността и неефективността на възлагателните режими, прилаган за голяма част от поръчките на български възложители. Търсейки отговор на въпроса защо огромна част от обществените поръчки в страната се възлагат по много по-тежки правила от това, което се изисква по закон, авторът ни припомня отдавна проявени проблеми на нормативната уредба, относима към определяне на прогнозната стойност на поръчката и основания на нея ред на възлагане. Освен за нормативни проблеми, и техните най-крайни и фрапиращи проявления във възлагателната практика, г-н Стоянов говори и за множество възможни мерки, които могат да се предприемат за постигане на ефективност на публичните разходи, но не само на хартия, а и като реално оптимизирани процедури и желани от обществото видими резултати от публичните инвестиции.

Изданието се допълва от аналитичен материал на д-р Полина Цокова, в който утвърденият ни автор ни представя тематичен преглед на съдебната практика на ВАС, фокусиран върху някои аспекти на предоставянето на мостри от участниците в процедури за обществени поръчки.

За да сме прагматични и практични, в броя сме включили и актуални новини от сектора на обществените поръчки, както и други важни анонси.

По традиция, финалната поанта поставя любимата на всички експерти рубрика с отговори по запитвания от практика по прилагане на ЗОП и електронно възлагане в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ЧЛЕН ПЪРВИ: Причини, проявления и решения за наложената практика на прекомерни и неефективни възлагателни режими при обществените поръчки на български възложители,

Ивайло Стоянов

 

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НАГЛЕДЕН ПРИМЕР: Преглед на съдебната практика на ВАС, Четвърто отделение, относно някои аспекти на предоставянето на мостри от участниците в процедури за обществени поръчки, Полина Цокова
  • НОВИНА НА ФОКУС: Обнародваха методиката за индексация на договори за обществени поръчки за строителство, документът в сила от 30 септември
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
     

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

 

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker