Новини

МС с ново решение за дерогация от Регламента за санкциите, изключението за горива за нуждите на МВР

На заседанието си от 9 ноември 2022 г. Министерският съвет прие решение за предоставяне на дерогация от европейския регламент от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по отношение на обществените поръчки за доставка на горива (авиационни и за отопление), за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

В пресъобщението се уточнява, че с това решение на Правителството се разрешава възлагането на нови обществени поръчки, както и изпълнението на сключените договори и рамкови споразумения с предмет доставка на горива (авиационни и за отопление), за нуждите на Министерството на вътрешните работи, след 10.10.2022 г.

Както става ясно от мотивите на акта, дерогацията се налага поради необходимостта от осигуряване на горива (авиационни и за отопление), за нуждите на Министерството на вътрешните работи за изпълнение на конституционните задължения, с оглед опазването на обществения ред, живота и здравето на българските граждани и националната сигурност и е валидна до 31.12.2024 г.

Припомняме, че това е поредно решение за изключение от Регламента за санкциите, свързано с възлагането на обществени поръчки, и в частност с доставката на определена категория горива. На заседанието си от 5 октомври, МС също прие такъв акт за дерогация, с който беше разрешено възлагането на нови обществени поръчки, както и изпълнението на сключените договори и рамкови споразумения с предмет доставка на автомобилни горива, след 10.10.2022 г. и до до 31.12.2024 г. Това бе мотивирано с необходимостта от осигуряване на автомобилни горива за функционирането на държавните органи и структури, с оглед опазването на обществения ред, живота и здравето на българските граждани и националната сигурност.

На заседанието си от 5 октомври Правителството прие и още две решения за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите на определени изключения. Първото се отнася до договори в хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 13, буква „ж“ от ЗОП с предмет доставка на хранителни продукти и напитки, необходими за нуждите на въоръжените сили на Република България по чл. 50 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в това число и силите за незабавно действие с изключение на структурите организирали хранене на личния състав чрез кетъринг. Второто решение се отнася до поръчки по чл. 149, ал. 1, т. 2 от ЗОП при реализацията на обществена поръчка за придобиване на самонасочващи се торпеда за многофункционални модулни патрулни кораби на военноморските силим с огледосигуряване на боеспособността на новопридобитите кораби и осигуряване на ефективното им използване както в национален, така и в съюзен формат.

Както Ви информирахме, обществените поръчки бяха във фокуса и на заседанието на МС, проведено на 26 октомври, когато беше одобрен проект за промени в ЗОП, с който се предлагат важни изменения в основния акт в областта на поръчките, налагащи се и поради закъсняло или неправилно транспониране на европейски директиви.

Източник: МС

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА НОЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 30.11.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker