Новини

КЗК: 17% от жалбите по ЗОП се подават електронно чрез платформата ЦАИС ЕОП

Почти една пета от жалбите по ЗОП, депозирани през 2022 г. в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), са подадени чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това става ясно от официално писмо на институцията, изпратено в отговор на запитване от Списание „ЗОП ПЛЮС” относно темповете на навлизане на електронното обжалване и трудностите пред този процес.

В отговора си КЗК уточняват, че видно от секция „Обжалване” в Платформата, за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. през ЦАИС ЕОП са подадени общо 161 жалби, като от момента на функциониране на Модул „Електронно обжалване” този брой е 212. Предвид факта, че всички постъпили през 2022 г. в КЗК жалби по Глава двадесет и седма от ЗОП са 966, то електронно подадените от тях представляват дял от около 17%, поясняват от специализирания административен орган.

По повод на питането ни дали в Комисията изпитват затруднения при постъпването и разглеждането на електронните жалби, от КЗК информират, че през изминалата година са открити затруднения при получаването на жалбите през платформата. Един от проблемите е, че обемът на файловете, които минават през платформата, е ограничен и при надвишаването на този минимум жалбата не може да постъпи в КЗК.

Също така, известни затруднения за КЗК създава и това, че през модул „Електронна жалба“ в ЦАИС ЕОП, в Комисията освен жалби постъпват и различни запитвания, възражения, сигнали и други писма, които нямат характер на жалби по смисъла на ЗОП.

На следващо място от КЗК сочат, че към настоящия момент модул „Електронно обжалване” е видим единствено и само от един конкретен служител в КЗК, отговарящ за предварителния контрол по обжалването. На същия обаче не е осигурен служебен достъп до конкретна обжалвана поръчка, по която е образувано производство.

От органа за защита на конкуренцията уверяват, че за разрешаване на възникналите затруднения и изясняване на част от новоизградените функционалности на Системата, свързани с подаването на електронна жалба чрез платформата, между КЗК и компетентната институция в лицето на Агенцията по обществени поръчки, която по силата на чл. 229, ал. 1, т. 11 и 12 от ЗОП поддържа и управлява платформата, регулярно се провеждат срещи, разговори и официално се разменя информация, свързана с обновяването на ЦАИС ЕОП.

На последно място КЗК посочва, че към момента не е ясно дали Модул „Електронно обжалване” може да бъде използван с оглед подаване чрез КЗК на касационни жалби до Върховния административен съд по реда на чл. 216 от ЗОП.

Очаквайте повече по темата и в следващите броеве на Списание „ЗОП ПЛЮС”.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker