Анонси

Успешно приключи семинара на Списание ЗОП ПЛЮС във Велинград

С радост и професионално удовлетворение споделяме за успешното приключване на изнесеното присъственото обучение на Списание ЗОП ПЛЮС по електронни обществени поръчки в град Велинград.

Семинарът, озаглавен “НОВИ МОМЕНТИ В ПРАКТИКАТА ПО ЗОП 2023. Управление, контрол и ефективност на електронните обществени поръчките. Българската следа в юриспруденцията на Съда на ЕС”, бе реализиран от 22 до 24 март в обявения за “СПА – столица на Балканите” град, който основателно е сред най-предпочитаните дестинации за конферентен туризъм в страната ни.

Уникалната природа и гостоприемството на домакините от ARTE Spa&Park Hotel, осигуриха отлични условия за всички колеги по ЗОП от цялата страна, които се събраха, за да обсъдим и обменим полезен опит за най-ефективните начини за работа в платформата „ЦАИС ЕОП”, тънкостите при прилагане на актуалните разпоредби на ЗОП и ППЗОП и най-новата практика на КЗК и ВАС в областта на обществените поръчки.

Благодарение на уникалния лекторски екип, в който бяха включени експерти с голям опит по ЗОП и съдия от ВАС, по време на обучението се създаде оптимална атмосфера за трансфер на ноу-хау и добри практики, която даде възможност на избралите събитието на Списание ЗОП ПЛЮС не само да доразвият своите умения и компетентности в експертната работа в областта на обществените поръчки, но и да разширят мрежата си от професионални контакти.

Обучителната ни програма продължава през м. април, когато в периода 27-28.04.2023 г. ще се проведе издание на Модул 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП”® от новата ни серия ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ®, предназначени специално за експертите, професионално ангажирани в сферата на обществените поръчки.

При новите уеб тренинги, първо се провежда уебинар с двамата лектори, които работят с малка група участници и персонален подход към всеки обучаем. В рамките на тренинга, освен уебинар е предвидена и последваща персонална среща за проследяване на напредъка и даване на индивидуални насоки за развитие.

Целта на този подход е създаване на възможности за максимално усъвършенстване на професионалната компетентност за ефективна работа по ЗОП в електронната среда на ЦАИС ЕОП на всеки един участник!

Очакваме Ви!

ПОВЕЧЕ ЗА МОДУЛ 2 ОТ УЕБ ТРЕНИНГА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker