Новини

ЕК ще съди България за закъсняло транспониране на директивата за чисти превозни средства

На 19 април Европейската комисия съобщи, че е взела решение да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че не е транспонирала в националното си законодателство правилата на ЕС за определяне на минимални национални цели за обществените поръчки за чисти превозни средства (Директива (ЕС) 2019/1161). Това става ясно от разпространено съобщение до медиите.

От ЕК уточняват, че в случая на България директивата изисква най-малко 17,6 % от всички лекотоварни превозни средства, 7 % от всички камиони и 34 % от всички градски автобуси, закупени между 2 август 2021 г. и 31 декември 2025 г., да бъдат чисти превозни средства, и поне 17 % от всички градски автобуси, закупени през същия период, да имат нулеви емисии на отработили газове.

В комюникето се припомня, че крайният срок за транспониране на директивата е бил 2 август 2021 г. Липсата на транспониране рискува да застраши постигането от страна на България на целите за обществените поръчки за периода 2021-2025 г. Това от своя страна би довело до по-бавно въвеждане на чисти превозни средства и в допълнение до по-високи емисии на парникови газове и замърсители на въздуха.

Както е известно, на 30 септември 2021 г. Комисията е изпратила официално уведомително писмо до България, а на 6 април 2022 г. е изпратила мотивирано становище. Тъй като България продължава да нарушава директивата, Комисията е решила да започне третия етап от т.нар. “наказателна процедура” като отнесе случая до Съда с искане за налагане на финансови санкции.

От ЕК припомнят, че в Директивата за чистите превозни средства се определят национални цели за обществените поръчки за чисти превозни средства. Целите са определени като минимален дял на чистите превозни средства от общия брой превозни средства, придобивани чрез обществени поръчки в дадена държава членка през референтните периоди 2021-2025 г. и 2026-2030 г. Поставени са отделни цели за леките автомобили и микробусите, камионите и автобусите, със специална подцел за автобусите с нулеви емисии. Директивата предоставя на държавите членки пълна гъвкавост да решават как да разпределят усилията си за постигането на целите на територията си.

С Директивата се предвиждат обществени поръчки с цел ускоряване на въвеждането на чисти превозни средства, като се допринася за декарбонизацията на транспортния сектор и за подобряването на качеството на въздуха в градовете в ЕС, като същевременно се осигурява стабилно търсене и дългосрочна сигурност за производителите на превозни средства, транспортните оператори и инвеститорите.

Добре известен факт в тази връзка е това, че на 14.12.2022 г. предишният Парламент успя да приемe на първо четене внесените от Министерския съвет промени в ЗОП, част от които целяха именно въвеждане в националното законодателство на изискванията на европейска директива за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства, в частта относно обществените поръчки.

С тези промени се предлагаше въвеждане на задължение за възложителите при доставката на определени категории превозни средства, както и при възлагане на превози по автобусни линии, да поставят изисквания, съответстващи на критериите за чисти превозни средства.

До последното заседание на 48-то Народно събрание, което бе проведено в началото на февруари, депутатите така и не успяха да приемат проекта на ЗИДЗОП и на второ четене. Очаква се в близко бъдеще актът да бъде внесен наново в деловодството на настоящия Парламент.

Източник: ЕК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker