Новини

България отново във фокуса на вниманието на Съда на ЕС: Заключение на генералния адвокат по казус от България (дело C-340/21)

Прегледът на актуалната информация на сайта на Съда на ЕС (Съда, СЕС) показва, че на 27 април 2023 г. от институцията е разпространено прессъобщение относно подготвеното заключение на генералния адвокат по дело C-340/21 във връзка с материята на защита на личните данни и прилагането й от една от водещите български администрации. От процедурна гледна точка важно е да се отбележи, че задачата на генералните адвокати е да предложат на Съда, при пълна независимост, правно разрешение на делото, за което се отнася предоставеното заключение.

Ще припомним, че на 15 юли 2019 г. българските медии оповестиха данни за неоторизиран достъп до информационната система на Националната агенция за приходите (НАП), засягащ данъчна и осигурителна информация на милиони европейски граждани.

Във връзка с конкретни съдебни казуси, развили се съобразно вътрешното ни законодателство, Върховният административен съд отправя няколко преюдициални въпроса до Съда на ЕС за тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните именно във връзка с разкритията за неоторизиран достъп. Образуваното дело С-340/21 е провокирано от отказа на НАП да признае правото на обезщетение за неимуществени вреди на лицата, които се безпокоят за последиците от евентуалната злоупотреба от трети лица с личните им данни, изтекли в Интернет пространството.

Заключението на генералния адвокат по дело C-340/21 на СЕС се свежда до следното: “Неразрешеният достъп до лични данни от трети лица води до отговорност поради предполагаема вина на администратора и може да бъде основание за подлежащи на обезщетение неимуществени вреди За да бъде освободен от отговорност, администраторът трябва да докаже, че по никакъв начин не е отговорен за вредоносното събитие. Страхът от бъдещо неправомерно използване на личните данни може да представлява подлежаща на обезщетение неимуществена вреда само при условие, че става въпрос за реални и сигурни емоционални вреди, не просто за безпокойство или неудобство”.

С пълния текст на прессъобщението може да се запознаете ТУК.

Източник: СЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker