Новини

Съдът на Европейския съюз с тълкувание на важен процедурен въпрос по повод дело от България

Съдът на Европейския съюз (СЕС, Съда)  оповести ново решение, датирано от 17 май 2023 г., в което се дава отговор на преюдициално запитване, постъпило от българска съдебна институция със седалище в София.

Обект на обсъждане в хода на образуваното пред СЕС дело C‑175/22 е правилото на чл. 23, ал. 1 от статута на институцията, което третира необходимостта от  спиране на съдебното производство пред съответната национална юрисдикция, сезирала Съда.

Припомняме, че възможността до Съда в Люксембург да бъдат отправяни преюдициални запитвания от страна на магистрати от държавите членки е предвидена в чл. 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Преюдициалното запитване може да се отнася до тълкуването на актовете на евроинституциите, видно от чл. 267, пар. 1, буква (б) от ДФЕС.

От публикуваното съдебно решение с дата 17 май т. г. става ясна, че от техническа страна националната юрисдикция, отправила запитването, не намира пречки разглеждането на засегнатото дело да продължи, когато събирането на доказателства няма връзка с поставените преюдициални въпроси.

Уточнява се, че запитването е отправено в рамките на наказателно производство, образувано за извършването на деяния, квалифицирани като корупционни по българското право.

Становището на националния ни съд по същество е било подкрепено при разглеждането на поставения въпрос от СЕС. Заключението, до което достигат европейските магистрати, е, че е допустимо спирането на производство само в частта относно онези негови аспекти, на които би могъл да се отрази последавщия отговор по отправеното запитване.

Пълния текст на съдебното решение може да прочетете ТУК.

С разпоредбите на Статута на Съда на Европейския съюз (консолидирана версия) може да се запознаете ТУК.

Източник: СЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker