Новини

Правна комисия в НС ще разгледа на първо четене втория проект за промени в ЗОП, внесен от МС

На редовното заседание на Комисията по правни въпроси в 49-тото Народно събрание, насрочено за 7.9.2023 г., като първа точка от дневния ред е предвидено обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 49-302-01-50, внесен от Министерски съвет на 22.8.2023 г. Това е видно от информацията, оповестена на сайта на Парламента.

Заседанието започва в 14:30 ч. и може да бъде проследено на живо онлайн на сайта на НС.

Ще припомним, че проектът бе одобрен от Правителството на вносител на 2 август т.г., след като премина ускорено обществено обсъждане от 9 до 24 юни. След консултации между някои министерства и уточняване на последните детайли по законопроекта, той бе внесен в деловодството на Народното събрание на 22.8.2023 г.

Както е известно, с този проект се предлагат четири групи промени в ЗОП, свързани съответно с:

 • промени, постигане на съответствие с изискванията на европейското законодателство;
 • изпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);
 • подготовката за членство на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);
 • преодоляване на констатирани проблеми в практиката на възложителите.

Сред съществените промени, внесени след обществената консултация и междуведомственото съгласуване, можем да посочим следните:

 • преразглеждането на идеята за отмяна на изключенията по чл. 14, ал. 8 и 9 от ЗОП (свързани с някои договори на НЗОК и АПИ);
 • отпадането на предложението за задължителни пазарни консултации за всички поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗОП;
 • решението наредбата за екологичните изисквания да се приема съвместно от от министъра на околната среда и водите съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката и индустрията;
 • прецизирането и доразработването на предложението за промени в чл. 72 от закона относно идентифициране на необичайно благоприятна оферта;
 • изричното разписване, че когато няма одобрена методика по чл. 117а от ЗОП, размерът на индексацията се определя от страните въз основа на представените доказателства;
 • промяната, че срокът за призоваване по чл. 210, ал. 1 от ЗОП е три работни дни (изменението е по предложение на Списание „ЗОП ПЛЮС“);
 • включването в заседанията на експертния консултативен съвет към МФ и на представители на Сметна палата и други компетентни институции извън изпълнителната власт (както и разписването, че съветът ще издава насоки за уеднаквяване на контролната практика), и др.

Този ЗИДЗОП всъщност е втори пореден проект за промени в ЗОП, иницииран от изпълнителната власт. Първият, който бе дело на служебното правителство, бе входиран в деловодството на Народното събрание още на 27.04.2023 г. и вече бе разгледан на първо четене в някои от парламентарните комисии. Междувременно, на 05.05.2023 г. проект за промени в закона бе внесен и от група народни представители.

При гледането в Правна комисия на първия проект на МС за промени в ЗОП, от водещи депутати бе уточнено, че предстои обединяване на проектите и допълнителен дебат по множество конкретни текстове както в пленарна зала, така и в комисиите преди второ четене.

На пресконференция, състояла се на 3.8.2023 г., министърът на финансите обяви, че целта, която са си поставили заедно с ръководството на парламента, е до края на септември всички закони по НПВУ, свързани с второто плащане, да бъдат приети. В това число влизат и промените в Закона за обществените поръчки, който е един от ключовите закони за изпълнение на ангажиментите по НПВУ.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker