Новини

АОП прикани потребителите на ЦАИС ЕОП да обновят профилите си заради въвеждането на новите е-формуляри

В съобщение на Портала за обществени поръчки от Агенцията по обществени поръчки (АОП) апелираха възложителите да обновят профилите си в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В анонса се уточнява, че актуализацията се налага във връзка с въвеждането на новите електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms), съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780.

Припомняме, че в съответствие с цитирания регламент, от 25 октомври 2023 г. възложителите задължително трябва да използват само новите електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, включително за процедури, стартирани преди тази дата.

В разпространената информация се сочи, че всички възложители, които в секция „Профил на организацията“ за „Вид на възлагащия орган“ и/или „Основна дейност“ са посочили „Друг вид“/“Друга дейност“ следва да редактират информацията, като посочат друга стойност от предложените в падащия списък.

Това се налага, тъй като полетата „Правна категория на купувача (BT-11)“, „Дейност на органа (BT-10)“ и „Дейност на възложителя (BT-610)“ от новите формуляри не допускат възложителят да дефинира вида и дейността си в отделно описателно поле, обясняват експертите на АОП.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker