Анонси

АОП и Световна банка подписаха споразумение за сътрудничество за предоставяне на консултантски услуги

На 2 ноември 2017 г., изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) Миглена Павлова и постоянният представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия Антъни Томпсън подписаха Споразумение за сътрудничество за предоставяне на консултантски услуги.

Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от Международната банка за възстановяване и развитие, са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в Република България.

Предвидените дейности са обособени в три компонента. Те включват функционален преглед на АОП, количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори, както и преглед на системите за обжалване, мониторинг и контрол, който ще обхване и функциите на Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от ЕСИФ, в обхвата на оценката ще бъде включена и ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки.

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено в рамките на проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма “Добро управление”.

Източник: АОП, Световна банка

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker