Новини

Застраховките на ЗК “Олимпик” невалидни от петък, засегнати са и договори по ЗОП

На 17 август, петък, автоматично се прекратяват всички застрахователни договори по общо застраховане, сключени със ЗК “Олимпик”. Това става ясно от съобщение в българския сайт на компанията в Интернет.

Анулирането на договорите е свързано с обнародване на назначаването на временния ликвидатор в Държавен вестник на Република Кипър и става по силата на разпоредби на законодателството в островната държава, където е издаден застрахователния лиценз на дружеството.

Припоняме, че лицензът на компанията от Кипър, която оперира в България чрез свой клон и е специализирана най-вече в автомобилното застраховане, беше окончателно отнет на 7 август тази година след неуспешно обжалване на санкция, наложена през месец май от регулаторния орган в островната държава.

Като следствие от прекратяването на полиците, за всички техни притежатели възниква необходимост от предприемане на спешни действия за своевременно осигуряване на алтернативно застрахователно покритие. Това означава, че клиентите на застрахователна компания “Олимпик” ще трябва да сключат нови застраховки до петък.

Видно от справката в Регистъра на обществените поръчки, сред договорите със ЗК “Олимпик” има и такива, сключени след процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Така непредвидените обстоятелства около фалита на дружеството ще създадат трудности не само на хиляди шофьори, закупили “Гражданска отговорност” от кипърския застраховател, но и на български възложители.

Според информация в медиите, сред възложителите, сключили договори със ЗК “Олимпик” е и една от най-големите болници в страната – УМБАЛСМ “Пирогов”. Лечебното заведение е избрало с обществена поръчка кипърския застраховател и е подписало едногодишен договор за задължителна застраховка на лицата, упражняващи медицинска професия, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.

От профила на купувача е видно, че договорът на “Пирогов” е на стойност близо 69 хил. лв. и е сключен в края на миналата година след прилагане на облекчените правила за събиране на оферти с обява. Според запознати, клаузите предвиждат възнаграждението да се изплати на четири вноски, което означава, че болницата няма да понесе големи загуби от фалита на застрахователя, защото би следвало третата вноска вече да е внесена, а четвърта няма да има.

Междувременно стана ясно, че сред възложителите – клиенти на българския клон на “Олимпик”, са и още няколко наши лечебни заведения. Те са застраховали и сградите, и медицинския персонал, но тъй като договорите са на по-ниска стойност, в такива случаи процедура по ЗОП не се провежда. Сред тях са многопрофилната болница в Кърджали и “Св. Мина” в Пловдив, както и още три ДКЦ-та и онкологичният център в Пловдив.

Според управителя на ЗК “Олимпик” в Пловдив, годишната премия, която са платили от болницата “Св. Мина” за застраховка на сградата, е 940 лв. Тъй като неусвоеният период е около три месеца, сумата, която трябва да се върне, е приблизително около 200 лв.

“Сумите, с които “изгарят” лечебните заведения в Пловдив, не са големи – от 1000 до 2000 лв.”, обяви пред БНР зам.-кметът на Пловдив Розалин Петков. “Нито ДКЦ-тата, нито болниците имат щети, които трябва да бъдат изплащани към момента, така че да се притесняват, че няма да бъдат изплатени. Трябва да сключат нови застраховки.”, уточни по БНТ Петков.

Възможните затруднения при договорите по ЗОП, които се прекратяват в петък, са свързани най-вече с нуждата от спешни действия по възлагане на нови обществени поръчки, което в случая е обективно невъзможно да се реализира посредством стандартните процедури, регламентирани в закона.

Наред с това, експерти напомнят, че прекратяването на договора поражда за възложителите и задължение да публикуват обявление за приключване на договор за обществена поръчка. Предвид наличието на неизпълнение, клиентите на ЗК “Олимпик”, разходващи публични средства по ЗОП, също така са длъжни да уведомят Агенцията по обществени поръчки, като законът предвижда тази нформация да се изготви по образец и да се изпрати в тридневен срок от получаването на доказателства за настъпилите обстоятелства.

Допълнителни процедурни и финансови усложнения са възможни и зapaди чувствителното увеличение нa пpeмиитe пo зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa “Гражданска отговорност”, cтaнaло в ĸpaя нa минaлaтa ceдмицa. To ce нaлoжи cлeд ĸaтo Bъpxoвният ĸacaциoнeн cъд paзшиpи знaчитeлнo ĸpъгa нa лицaтa, ĸoитo имaт пpaвo нa oбeзщeтeниe.

Що се отнася до заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, от Комисията по финансов надзор (КФН) информираха, че същите подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър.

Клиентите на ЗК “Олимпик” ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете, в които могат да поискат парите си от застрахователя. По същия начин ще бъдат уведомени и лицата, които са завели щети при застрахователя.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker