Анонси

Новият брой на ЗОП+ е на пазара, материал по решение на ВАС слага край на загадките с третите лица

От ЗОП ПЛЮС с радост можем да обявим, че октомврийският брой на едноименното ни списание вече е факт и е на път към своите многобройни читатели и почитатели.

Макар гласуваният от Парламента закон за промени в ЗОП да отложи въвеждането на задължителното електронно възлагане за следващата есен, всички специалисти по материята на обществените поръчки са наясно, че това законотворческо решение не спира нито за миг високото темпо на случващото се в Системата на обществените поръчки в страната ни.

За да посрещнем тези предизвикателства на днешния ден с необходимата увереност и самочувствие в работата, наистина подплатени с всички необходими знания, умения и компетентности, новият брой на списанието отново предлага вливащ свежа експертиза коктейл от полезни статии и материали, който да удовлетвори високите изисквания на своите верни читатели.

За водещ материал на броя избрахме статията на г-н Ивайло Стоянов, представяща гореща практика на ВАС, в която съдебният състав извежда важни принципи за разграничаване същността и задълженията на ключовите външни експерти от фигурите на подизпълнителите и осигуряващите ресурс трети лица в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Вярваме, че с този материал окончателно ще спрат практиките на разнопосочно тълкуване и прилагане на разпоредбите относно използването на външни експерти и ресурс на трети лица при участие в процедури и изпълнение на договори по ЗОП. Най-малкото защото Върховните магистрати са достатъчно категорични, че ключовите експерти, които са предвидени от участника за участие в изпълнението на поръчката, нямат качеството на трети лица, чийто капацитет ще се използва по смисъла на чл. 65 от ЗОП, а са част от персонала, който ще изпълнява предмета на поръчката, и не следва да попълват ЕЕДОП.

За високата добавена стойността на броя също така допринасят редакционната статия за новото РМС относно разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, анализът на д-р Полина Цокова, посветен на понятието за „непреодолима сила“, както и продължението на изключително полезния практически материал на г-жа Антоанета Първанова, разясняващ с много примери спецификите на възлагане на обществени поръчки по обособени позиции с различни обекти.

Традиционно място в броя заемат и някои от последните становища по запитвания, дошли по чат, мейл и телефон от нашите читатели, клиенти и партньори.

Приятно и ползотворно четене!

Октомврийският брой на списание ЗОП+ Ви очаква!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker