Новини

53 процедури с европейско финансиране на стойност над 1,1 млрд. лева ще бъдат обявени през 2019 г.

Както съобщават от , 53 процедури за набиране на проектни предложения ще бъдат обявени през следващата 2019 г. година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това оповестиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Общата стойност на процедурите се очаква да достигне близо 1,150 млрд. лева. Информацията е изнесена по време на заседанието от 12 ноември 2018 г. на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет, на което са били приети индикативните годишни работни програми за 2019 г.

Отчетът на извършеното към момента показва, че са обявени 408 процедури за набиране на проектни предложения на стойност 17,996 млрд. лева, а са договорени над 14,5 млрд. лева, или над 62,5 % от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали над 25,3% от бюджета на всички програми, или близо 6 млрд. лева.

Индикативните годишни работни програми на Управляващите органи са качени в публичния модул на  информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС на адрес в Интернет http://2020.eufunds.bg/ и могат да бъдат изтеглени от следния адрес.

Източник: Gov.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker