Минали броеве

Брой 11, 2018: ПРЕДСТАРТОВО БРОЕНЕ

В Държавен вестник бе обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗОП (ЗИДЗОП), с който се създават нормативни предпоставки за въвеждане на електронното възлагане на обществени поръчки и се прецизират множество разпоредби на закона с цел по-добро разбиране на правилата и уеднаквяване на практиката по тяхното прилагане. Тази кратка информация едва ли може да се нарече новина, особено що се отнася до сектора на обществените поръчки, където нормативните промени са толкова чести, че са станали неизменна част от работното ежедневие на ангажираните с тази материя специалисти. Много от които биха потвърдили, че въпросният анонс спокойно би могъл да се отнася както за актуалните изменения, така и за кое да е от последните няколко десетки прекроявания на ЗОП.

Това, което наистина е новина, е фактът, че този път зад “новите дрехи на царя ЗОП” стоят не просто добри пожелания и политически заявки, не само намерения и воля за промени, но и реални действия по въвеждане на електронните поръчки чрез единна централизирана платформа за възлагане. Съществуването на която, въпреки забавянето и течащите процеси по тестване, усъвършенстване и доразработване, вече е част от реалността.

Като новина можем да определим и това, че транспонирането на определени европейски норми този път не остана подчинено на “мълчаливо съгласие” и машинално преписване на правни текстове. А показа далновидност и стремеж възприеманите изисквания да бъдат пречупени през призмата на българската реалност, съответно действието им да се отложи в необходимата степен и да се въведе в практиката плавно и поетапно. При отчитане на готовността на системата и възможностите на всеки един от нейните елементи (възложители, потенциални изпълнители, контролни институции, експерти и пр.).

Новина е също така и това, че общественото обсъждане на проекта на ЗИДЗОП далеч надхвърли утвърдената междуведомствена рутина и даде възможност по-ясно да се чуе гласът на голяма част от заинтересованите лица, в това число от неправителствения сектор. Глас, който не само беше изслушан, но този път беше и чут по много от разглежданите въпроси. И това намери отражение в разписването на конкретни правни норми в променения закон.

Предвид това, че темата на деня в сектора на обществените поръчки безспорно е обнародването на промените в нормативата уредба, единодушно като основен материал на броя избрахме именно аналитичния преглед на измененията и допълненията в ЗОП (статията продължава и в следващия брой). В него г-н Ивайло Стоянов не само ни представя актуалните редакции на разпоредбите в основния акт, регламентиращ тази част от обществените отношения, но от позицията на експерт с дългогодишен опит и водещ лектор по проблематиката прави ценни коментари на новите моменти и дава полезни съвети за отражението им върху реалните проблеми в практиката на разходването на публични средства. Освен това, текстът ни дава и “информация от кухнята” на общественото обсъждане на приетия ЗИДЗОП, като ни запознава с предложенията на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, на което г-н Стоянов е главен секретар. На втори план текстът прави и нещо повече – потвърждава казаното по-горе за подобрения диалог между институциите и неправителствения сектор, намерил отражение в множество възприети идеи за нови нормативни разпоредби. А и надяваме се в наистина подобрени правила за възлагане на обществени поръчки.

На промените в ЗОП са посветени и повечето от поместените в броя становища по запитвания от нашите читатели, клиенти и партньори.

Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРЕДСТАРТОВО БРОЕНЕ

Аналитичен преглед на новите моменти в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г. (част първа),

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • БАРОМЕТЪР ЗОП ПЛЮС: Какви са настроенията в експертната общност според месечната ни онлайн анкета, ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2019 И ЕЛЕКТРОННИЯ АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker