Новини

С проект по ОПРР подновяваме линейките в спешните центрове в страната

С реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат подновени голяма част от линейките в спешните центрове в страната. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Закупуването на медицинските превозни средства е една от дейностите, предвидени за изпълнение съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 23 октомври тази година. Наименованието на проекта е „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на паричните средства, които ще бъдат усвоени, възлиза на 163 897 815, 62 лв., като от тази сума безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132, 68 лв. Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.

От общо 280 нови линейки, които предстои да бъдат доставени, 185 са конструирани и оборудвани за превоз, мониторинг и първоначално лечение на пациенти. 95 медицински автомобила са подготвени за интензивно лечение. Всички линейки трябва да бъдат снабдени с медицинско оборудване и медицинска апаратура.

Срокът за доставка на първите оборудвани линейки е до 60 календарни дни, а гаранционният срок на всяка от тях, както и на медицинската апаратура и оборудване, е 5 години.

В ход е и нов конкурс за закупуването на 120 линейки с определени характеристики, за чиято доставка с финансиране по проекта първоначално не са били получени оферти.

Източник: МРРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker