Новини

АОП с ново практическо помагало за възлагане на „зелени“ поръчки

Агенцията по обществени поръчки е публикувала ново Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки. Това става ясно от актуално съобщение на официалния сайта на институцията. Наръчникът е разработен от частна компания.

Помагалото е предназначено да повиши информираността за ползите от „зелените“ обществени поръчки. Очаква се то да подпомага възложителите и стопанските субекти при използването на екологични критерии в процеса на възлагане. За тази цел в него са включени конкретни примери за използване на екологосъобразни изисквания, които са интегрирани в критериите за подбор, в техническите спецификации, като показатели в комплексната оценка на офертите, както и в клаузите на проекта на договор.

От АОП очакват с най-голяма практическа полза да са примерните екологични критерии за 12 продуктови групи: „Инфраструктура на отпадъчни води“, „Услуги по приготвяне и доставяне на храна (хранителни продукти)“, „Компютри и монитори“, „Устройства, извличащи изображения“, „Копирна и графична хартия“, „Мебели“, „Почистващи продукти и услуги за почистване“, „Поддръжка на обществени пространства“, „Проектиране, строителство и управление на сгради“, „Проектиране, строителство и поддръжка на пътища“, „Транспорт“ и „Улично осветление“.

Стойност ще добавят и приложените модели (калкулатори) за изчисляване на Разходите за целия жизнен цикъл (РЦЖЦ) за продуктови групи „Улично осветление“ и „Компютри и монитори“.

От ресорната агенция подчертават, че посочените в помагалото примери имат илюстративен и препоръчителен характер и са предназначени да служат за ориентир на заинтересованите лица.

Практическото помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки е публикувано на Портала за обществени поръчки в тематична област „Законодателство и методология“, секция „Методология“/“Наръчници“ и е достъпно за всички потребители.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker