Анонси

Залагат ли “ябълка на раздора” софтуерните изисквания за работа с ЦАИС ЕОП се питат експертите по ЗОП

Ще бъде ли съвместима новата платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП с компютри, на които е инсталирана операционна система, различна от Windows. Този въпрос придобива актуалност при анализа на резултатите от  нашата онлайн анкета за първите месеци на годината.

В проучването, което очаквано бе посветено на прехода към дигитално възлагане на обществени поръчки, попитахме посещаващите сайта ни експерти по ЗОП каква операционна система е инсталирана на компютрите, които възнамеряват да използват за работа с платформата. Донякъде изненадващо, 20% от респондентите споделят, че работните им станции са базирани на операционна система Mac OS / OS X на Apple. Останалата част или 80% от включилите се в анкетата са се доверили на най-разпространеното софтуерно решение и си служат с операционна система на WIndows в някоя от актуалните или по-стари разновидности (XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 или друга). Нито един от гласувалите не е отбелязал, че разчита на набиращата все по-голяма популярност, но все още значително изоставаща като степен на използване алтернативна система Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, базирани на тях или др. дистрибуции).

Посочените резултати едва ли изненадват с потвърждението на доминацията на Windows при операционните системи, инсталирани на използваните от администрацията и бизнеса компютърни конфигурации. Те обаче повдигат един друг въпрос – доколко новата електронна система ще позволява обмен на информация и реализиране на процесите на електронно възлагане от потребители, които използват алтернативни софтуерни решения като тези на Apple. Въпрос, който на този етап остава сякаш забравен в цялата суетня около тестването на готовите модули и функционалности на ЦАИС ЕОП и приемането на всички нормативни текстове, регламентиращи електронното възлагане. Но въпрос, който няма как да бъде оставен без отговор, ако искаме да осъществим един пълноценен преход към дигитални обществени поръчки, които са съобразени с всички изисквания на европейските директиви и наистина дават възможност за падане на реалните и виртуални граници между възложители и икономически оператори в рамките на ЕС.

И докато чакаме повече яснота около софтуерната съвместимост на ЦАИС ЕОП, не ни остава нищо друго, освен да обърнем внимание на най-горещия въпрос дни преди началото на месец март – този, свързан с актуалните изменения и допълнения в ЗОП и ППЗОП, голяма част от които бе предвидено да влязат в сила именно от 01.03.2019 г. На това е посветена и новата ни месечна онлайн анкета, в която питаме нашите читатели, клиенти и партньори дали споделят мнението, че с последните промени в ЗОП и ППЗОП законодателството по обществени поръчки бе оптимизирано. Включете се в допитването и Вие!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker