Анонси

Морски семинар в началото на юни е гвоздеят на лятната обучителна програма на Списание “ЗОП+”

Покачването на температурите с идването на пролетта и влизането в сила на поредните мащабни промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗОП) послужи като подходящ повод да обявим първото събитие от Лятната обучителна програма на Списание “ЗОП+” за 2019 година.

Семинарът, който обещава да е гвоздеят на поредицата от обучителни събития, посветени на промените в правилата и практиките по възлагане на обществени поръчки, е планиран да се проведе между 5 и 7 юни в КК “Слънчев бряг”.

В тази емблематична морска дестинация възнамеряваме да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим предизвикателствата, които срещаме в хода на прехода към дигитално възлагане.

Няколко месеца след влизане в сила на промените в ЗОП и ППЗОП от началото на март вече ще бъде събрана достатъчно информация от практиката, за да направим анализ доколко успешно бе изменена нормативната уредба и къде е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия за оптимизиране на действащите правила. А и за да обменим ноу-хау за най-ефективните начини за справяне с “тесните” места на закона и правилника, съобразявайки актуалната практика на КЗК, ВАС, АОП, Сметна палата и АДФИ.

Същевременно, на събитието ще продължим със засилената подготовка за възлагане чрез новата централизирана платформа за електронни поръчки (ЦАИС ЕОП), която ще стане задължителна за използване от 01.11.2019 г. В тази връзка, на поредно наше обучение ще изведем като основен акцент практическата работа с платформата посредством разяснения относно регистрацията на възложители и стопански субекти, правата на достъп, потребителските профили и други важни аспекти.

Естествено, в рамките на обучението ще разгледаме и други горещи въпроси от дигиталния дневен ред на експерта по ЗОП, в това число най-новите моменти при използването на електронен ЕЕДОП.

Подробности за семинара в КК “Слънчев бряг” и другите събития от Лятната обучителна програма  на Списание “ЗОП+” очаквайте на сайта и страницата ни във Фейсбук!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker