Анонси

Успешно приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане

Успешно и при засилен интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с Централизираната система за електронни поръчки (ЦАИС ЕОП). Двудневният тренинг “Електронно възлагане и нови моменти в законодателството по обществени поръчки” беше реализиран от Списание “ЗОП+” на 18 и 19 април в столичния хотел “Централ”.

Обучението изпълни предназначението си да даде среща на представители на общността на професионално ангажираните с материята на поръчките, като предостави ценни възможности не само за дискусия на новостите в нормативната уредба и практика, но и за обмен на умения, опит и ефективни решения за справяне с актуалните предизвикателства в работата със ЗОП и ППЗОП.

Повече от удовлетворителен за нас е фактът, че бе постигната амбициозната ни цел за реализиране на уникално практическо обучение за работа с платформата ЦАИС ЕОП, която бе пусната в употреба само преди броени дни.

В изпълнение на оповестеното намерение за подпомагане на подготовката за възлагане в дигитален режим, на семинара бяха представени новите функционалности и изискванията за работа със системата, бе направена визуализация и практическа симулация за работа с нея, като бяха дадени разяснения относно регистрацията на възложители и стопански субекти, правата на достъп, потребителските профили и други важни аспекти.

Заповядайте на следващите обучителни събития на Списание “ЗОП+”!

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker