Новини

АЕЦ Козлодуй първи с едновременна процедура в РОП и ЦАИС ЕОП

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са стартирали едновременно процедура в действащия Регистър на обществените поръчки и в новата платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП. Това обявиха в прессъобщение на страницата си в Интернет от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

От новината става ясно, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са обявили реална процедура в Регистъра на общественитепоръчки (РОП) и едновременно с това – тестова в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Предметът на поръчката е „Доставка на въздухоохладители и въздухонагреватели по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Въздухоохладители за вентилатори; Обособена позиция №2 – Въздухонагреватели за вентилатори“.

В прессъобщението на АОП се подчертава, че процедурата, обявена в ЦАИС ЕОП, има тестови характер. Обръща се внимание, че всички стопански субекти, желаещи да участват в нея, следва да имат предвид, че подадените оферти не са реални и няма да доведат до сключване на договор.

Провеждането на обществената поръчка едновременно в двете системи, поддържани от АОП, се определя като добър тест за готовността на ЦАИС ЕОП, която от 01 ноември 2019 г. ще бъде задължителна за ползване.

В допълнение на горното ще отбележим, че процедурата на атомната централа оправдава очакванията новите практики за електронно възлагане да бъдат възприети първо от институциите и организациите с най-много опит и капацитет за прилагане на законодателството по обществени поръчки. Припомняме, че АЕЦ Козлодуй, които са един от най-големите секторни възложители в България, бяха първите, които възложиха процедура по действащия нов ЗОП, влязъл в сила от 15 април 2016 г.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker