Новини

За три месеца АДФИ е проверила 282 обществени поръчки на стойност над 301 милиона лева

По повод отчета си за второто тримесечие на 2019 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) съобщава, че в отчетния период е приключила 91 финансови инспекции. Сред проверените обекти са болнични заведения, администрации в София и в отделните области на страната, културни институции, училища и други. В периода април – юни т. г. инспекторите на АДФИ са проверили 1179 договора на обща стойност 80 820 822 лв. Договорите са двойно по-голям брой в сравнение с предходното тримесечие, когато броят им е възлизал на 592.

Обобщени са и резултатите от извършените проверки по Закона за обществените поръчки. Данните показват, че през второто тримесечие на текущата година са били извършени проверки на 282 обществени поръчки на обща стойност 300 755 136 лв. В резултат на инспекциите са установени 28 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки. Добрата новина е, че именно по този показател АДФИ отчита намаление, в сравнение с предходния отчетен период на 2019 г. (януари – март), когато броят на подобни нарушения e бил 41.

По време на финансовите инспекции са идентифицирани 5 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция. Констатираните през изтеклото тримесечие нарушения са довели до съставянето на 12 акта за начет и на 160 акта за установяване на административни нарушения. Налице е спад в сравнение с предходното тримесечие, когато издадените актове за начет са били 40.

Източник: АДФИ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker