Новини

АОП стартираха “зелена” поръчка чрез платформата ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) обяви процедура за обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” (ЦАИС “ЕОП”). Поръчката е с предмет „Изработка и доставка на рекламни материали за осигуряване на информираност и публичност по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“.

Избраният изпълнител следва да изработи и достави рекламни материали (тетрадки-бележници, химикалки и флаш-памети (USB)), съобразно качествените характеристики и в обем, посочени в Техническите спецификации. Всички артикули трябва да са изработени от рециклирани материали и/или биоразградими продукти. Изработката включва обозначение на логото на проекта върху артикулите, включени в предмета на обществената поръчка.

От решението по процедурата ства ясно, че по прогнозни данни стойността й се изчислява на 75 000 лв. без ДДС. Попълнената в обявлението информация съдържа повече детайли относно условията на поръчката. Срокът за изпълнението й е два месеца, а при определени условия възложителят си е запазил правото да заяви допълнително до 1000 бр. от всеки артикул при първоначално договорените цени.

От АОП анонсират възможността всеки регистриран стопански субект да може добави поръчката в профила си и да подаде оферта за участие. По този начин ще може да се тества използването на функционалностите на системата и да се извърши практическа проверка на реализираните възможности. Оферти се очакват до 31 юли 2019 г. – 23:59 ч.

Информация относно напредъка по процедурата периодично ще бъдат обявявани на Портала за обществени поръчки (ПОП) в секция „ЦАИС – Актуално“ – “Профил на купувача “ЦАИС ЕОП” – тестови процедури.

ОТ Агенцията припомнят също, че считано от 1 ноември 2019 г., използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ става задължително за всички заинтересовани лица, които участват в процеса по възлагане на обществени поръчки. Във връзка с това са обявени и координати за връзка при желание да бъде получена повече информация относно платформата за електронни обществени поръчки.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker