Новини

АОП с разяснение за регистрацията в системата за електронни поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) излезе с официално съобщение относно регистрирането на потребители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В разяснението, оповестено на Портала за обществени поръчки, се подчертава, че при създаване на профил в системата, внимателно следва да се преценява вида на потребителя, за който се прави регистрацията.

Експертите на АОП внасят уточнението, че системата дава възможност за три варианта, като по подразбиране е отбелязана опцията „стопански субект“. Когато обаче потребителят не е „стопански субект“, той следа ръчно следва да избере друга опция – „възложител“ или „физическо лице“.

В обяснителния документ се напомня, че правилното позоваване на вида на потребителя гарантира бърза и вярна регистрация и дава възможност за последващи действия в националната платформа, свързани с определяне на роли в профила, както и коректна подготовка на документи.

По отношение на регистрацията е посочено и това, че ако едно лице е едновременно и възложител, и стопански субект, регистрация се прави еднократно, като се избира опция “възложител”, а системата предоставя функционалност то да участва в поръчки и в ролята на стопански субект.

Що се отнася до друга възможна хипотеза – регистрация на лице, което има поделения, от АОП обясняват, че поделенията се регистрират по същия начин, по който се регистрира и централата. Посочено е и това, че за регистрацията няма значение кой първи ще създаде профил в системата (централата или поделението).

Както ставя ясно, ЦАИС ЕОП е проектирана да разпознава ЕИК на поделението/централата и при наличие на регистрирана централа/поделение, системата автоматично създава връзка “поделение-централа“, съответно „централа-поделение“.

С пълния текст на съобщението може да се запознаете тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker