Анонси

Още трима експерти-практици по ЗОП влизат в лекторския състав за обучението през декември

Още трима експерти с богат практически опит в работата по ЗОП влизат в лекторския състав за обучението на Списание “ЗОП+” през декември. Професионалният тренинг, озаглавен “Новите правила за електронни поръчки в действие”, ще се проведе в периода 4-6 декември в чисто новия “Уелнес хотел България”, гр. Банско.

Заедно с основния лектор г-н Ивайло Стоянов, водещите конултантни на организацията ще участват в дискусионния модул през втория ден на събитието и ще отговарят на запитвания по новите нормативни разпоредби и възлагането на електронни поръчки в платформата ЦАИС ЕОП.

Сред консултантите на списанието, които ще бъдат сред обучителите, е г-н Йордан Халаджов. Освен като зам.-председател на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), той е познат в експертните среди и като професионалист с разнообразен практически опит както в централната (АОП, УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 в МТСП), така и в местната администрация. Към момента г-н Халаджов е началник на отдел “Правно и нормативно обслужване и обществени поръчки”, дирекция “Административно, информационно и правно обслужване” в община Карлово.

За високата полезност на обучението ще допринесе и друг наш водещ консултант, който също е част от НСЕОП – г-н Валентин Панчев. Г-н Панчев притежава дългогодишен опит на експертни и ръководни длъжности в ключови ведомства от държавната администрация, като е оглавял и Сектор „Контрол на обществените поръчки, финансирани с европейски средства” в Агенцията по обществени поръчки.

Третото ново попълнение, което допълва плеядата на лекторския състав, е д-р Полина Цокова, юрист, експерт по обществени поръчки с опит в работата по ЗОП в структури на централната държавна администрация, автор на множество публикации по материята на поръчките.

За да бъде срещата ни максимално полезна, след лекторите ще бъде и съдия Мирослава Георгиева от ВАС. Припомняме, че водещ на обучението ще бъде нашият основен консултант по ЗОП – г-н Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, популярен преподавател и автор на публикации в областта на обществените поръчки.

В рамките на събитието възнамеряваме да съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да открием подобаващо “дигиталната ера” в работата по ЗОП. Ще направим това като обсъдим най-ефективните начини за справяне с електронните поръчки в платформата „ЦАИС ЕОП“ и като запознаем участниците с новите моменти в прилагането на ЗОП и оспорването на финансови корекции, съобразявайки актуалната практика на ВАС, КЗК, АОП и АДФИ.

Главен фокус и на това наше обучително събитие ще бъде изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно представяне на работата на Централизираната платформа чрез детайлизирани модули. За всеки участник ще бъде осигурена възможност чрез компютър с Интернет връзка да влезе в профила си в ЦАИС ЕОП, или да създаде нова регистрация в системата, както и да постави конкретни въпроси, съответно да получи директни указания и съдействие за работа със системата!

Повече за обучителното събитие може да научите тук.

Присъединете се и Вие, нека заедно да осъществим едно наистина специално обучително събитие по ЗОП!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker