Новини

Приключи актуализацията на ЦАИС ЕОП, предстои усвояването на новите функционалности

В свое съобщение от 30 октомври с нескрита доза оптимизъм от Агенцията по обществени поръчки (АОП) съобщават, че на 29.10.2019 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е била актуализирана.

От ресорната агенция обявяват, че функционалностите и бизнес процесите са подобрени. Така например, въведен е един от модулите, предвиден в Етап II. Както става ясно, осъщественото по-ранно въвеждане на модул „Профил на купувача“ цели избягване дублирането на информация на два различни интернет адреса. Според експертите на АОП, спестяването на време и ресурси за възложителите, както и осигуряването на единна точка за достъп до цялото досие на дадена поръчка, се отчитат като предимствата на тази мярка.

В съобщението от 30.10.2019 г. се припомня, че след 1 януари 2020 г. възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет, ще публикуват в РОП всички свои решения, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Така в РОП ще намерят място и разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите. Очаква се всички процедури, стартирани в националната платформа ЦАИС ЕОП, да се обособяват в отделни електронни преписки. По този начин по отношение на възложителите ще се приеме, че покриват изискванията за публикуването на информация в „Профил на купувача“.

Занапред възложителите ще имат възможност да се запознаят и с част от функционалностите на модули „Квалификационна система“, „Динамична система за покупки“, „Подбор“ и „Оценяване“, за които се съобщава, че са в етап на приемане от АОП.

От АОП приканват заинтересованите лица без регистрация в ЦАИС ЕОП да направят такава регистрация на електронен адрес – www.eop.bg Експертна и техническа помощ ще се предоставя всеки работен ден на националния телефон 0700 17 151. Информация относно напредъка на системата е налична на Портала за обществени поръчки, като потребителите ще могат да намерят ценни напътствия по темата в секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker