Новини

Европейската комисия обяви нови прагове за възлагане на обществени поръчки от 2020 година

В информация на сайта си в Интернет от 4 ноември 2019 г., от АОП съобщават, че Европейската комисия е приела нови прагове за обществените поръчки на територията на Евросъюза.

Визиранoто съобщение на Комисията е от 31 октомври 2019 г. С него са оповестени промени в съответни стойности на праговете, посочени в действащите евродирективи в областта на обществените поръчки – 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

По-конкретно промените в стойностите на праговете за възлагане на обществени поръчки са резултат от приемането на съответните делегирани регламенти, а именно: Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1830 на Комисията.

Според експертите от АОП, съществени са промените, направени при праговете за доставки и услуги от публични и секторни възложители, както и тези, възлагани в областта на отбраната и сигурността.

Новите стойности ще влязат в сила от 1 януари 2020 г.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker