Новини

Започна обсъждането на графика за задължителното възлагане чрез ЦАИС ЕОП

От 7 ноември вече е в ход обсъждането на проекта на постановление на Министерския съвет (ПМС), с което се определя графика за изпълнение на задължението за електронно възлагане чрез системата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки – Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Припомняме, че задължението за използване на системата първоначално бе прието да влезе в сила от 1 ноември, но със спешна редакция на ЗОП, вече обнародвана в брой 83 от 22 октомври 2019 г. на Държавен вестник, бе отложено и следва да се реализира по график, приет от МС.

Според предвиденото в проекта на ПМС, графикът включва два етапа. Първият стартира от 1 януари 2020 г. От тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:

– възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв статут;

– кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;

– „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица – изток“ ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Вторият етап е с начална дата 1 април 2020 г., от която възниква задължение за всички възложители за използване на националната електронна платформа при възлагане на договори за обществени поръчки. Сред тях са и централизираните органи за покупки, които следва да използват платформата само за публикуване на обявленията и решенията, свързани с възлагане на обществени поръчки.

Според авторите на проекта, целта е оптимално натоварване на платформата и осигуряване на нейното стабилно функциониране с оглед минимизиране на евентуални рискове от забавяне на поръчките при използването ѝ от всички възложители.

Всички заинтересовани лица могат да правят коментари и  предложения по проекта до 8.12, когато приключва обществената консултация.

Източник: Портал за обществени консултации

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker