Новини

Сдружението на общините настоява за отсрочка при старта на ЦАИС ЕОП за местните власти

Сдружението на българските общини ще настоява за отлагане на сроковете, в които шест пилотни общини ще са длъжни да започнат да възлагат обществените си поръчки чрез централизираната електронна платформа ЦАИС ЕОП. Това стана ясно след последното заседание на УС на НСОРБ, проведено на 26.11.2019 г.

Припомняме, че съгласно проекта на ПМС, с който Правителството ще приеме графика, даващ начало на дигиталното прилагане на Закона за обществените поръчки, от 1 януари електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП трябва да стане задължително за кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе

Според информация от Сдружението, кметът на община Бургас и член на УС на НСОРБ Димитър Николов е провел консултации с колегите си от Варна, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и Русе и всички те изразяват тревогата си от непълнотите и системните грешки в предоставения софтуер, които на практика са обезсмислили проведените обучения на експертите.

Предвид посочените проблеми, идентифицирани от общините, НСОРБ ще предложи сроковете за прилагане на ПМС за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа да бъдат преразгледани и обученията за общинските служители да бъдат за сметка на фирмата, която внедрява продукта.

Източник: НСОРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker