Анонси

Първият брой на “ЗОП ПЛЮС” за 2020 г. вече е факт, статия за разделянето осветява несъответствия с евродирективите

С радост уведомяваме всички свои приятели, клиенти и партньори, че вече е  финализиран първият за 2020 година брой на Списание “ЗОП ПЛЮС”. За осма поредна година изданието, утвърдило се като водеща медия в областта на обществените поръчки, ще бъде вещ пътеводител в бурните води на работата по ЗОП за всички професионалисти по материята, избрали да бъдат негови читатели и последователи.

През 2020 година основно събитие в областта на обществените поръчки безспорно ще бъде преминаването към режим на изцяло електронна работа по ЗОП. Мащабният дигитален преход обаче далеч не изчерпва всички предизвикателства, пред които ще са изправени работещите в тази широка като обхват професионална дейност и нормативно регулирана сфера на обществените отношения.

Действително, всички постоянно се убеждаваме, че събитията около поетапното начало на възлагането в единната централизирана платформа ЦАИС ЕОП не спират нито за миг високото темпо на случващото се в Системата на обществените поръчки в страната ни. Действащите правила както на постоянно променяните ЗОП и ППЗОП, така и на други свързани с поръчките актове, продължават да поставят пред множество изпитания колеги експерти, възложители, изпълнители, отговорни институции.

Именно поради тези причини, освен изграждането на компетентност за електронни обществени поръчки и работата с платформата ЦАИС ЕОП, което е основен акцент и на нашата тренинг програма, във фокуса на професионалната ни дейност през новата година ще бъдат и други теми от разнообразната материя на поръчките. За да можем с основание да заявим, че имаме цялостен принос за обучението и професионалното развитие на колегите специалисти по ЗОП и пълноценното усъвършенстване на тяхната експертиза.

Като потвърждение на този наш ангажимент идват и статиите от първия ни брой за знаменателната 2020 г. Във водещия материал, г-н Ивайло Стоянов ни запознава с важни съображения при преценката за сходство и идентичност в предмета на специфична група обществени поръчки – тези за доставка на софтуер (тема, актуална и в контекста на електронните обществени поръчки).

Със статията си г-н Стоянов хвърля повече светлина и върху един отдавна известен, но премълчаван проблем на нормативната уредба и практиката по нейното прилагане – това, че действащите разпоредби на ЗОП, в частта им относно задължението за неразделяне на обществени поръчки, съдържат редица несъответствия с европейско законодателство. Факт, който според автора категорично налага пряко приложение на директивите по отношение на разделянето на обществени поръчки.

По традиция място на страниците на изданието сме отредили и на практиката на ВАС, която продължаваме да следим за Вас с помощта на задълбочените аналитичини прегледи на д-р Полина Цокова.

Стойност към броя добавят и актуални анонси за новостите при обществените поръчки в ЦАИС ЕОП.

Нека и през 2020 година за осма поредна година заедно продължим да вървим по пътя към по-успешно и ефективно възлагане на обществени поръчки и  разходване на публични средства! Вече и в дигитална среда! Очакваме Ви в отбора на ЗОП ПЛЮС!

Повече за това как да се абонирате за Списание “ЗОП ПЛЮС” може да научите тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker