Новини

В сила са нови правила за проверка на обществени поръчки за ИКТ

Вече са приети и се прилагат нови правила за извършване на проверки на проектни предложения, дейности и технически спецификации при обществени поръчки, свързани с електронното управление. Това съобщават на сайта си oт Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ).

Както става ясно от оповестената информация, във връзка с изменения в нормативната уредба за електронното управление и киберсигурността, от 20 ноември 2019 г. са в сила и нови правила за проверка на ИКТ проектите в администрацията.

Пълното наименование на документа, утвърден от председателя на ДАЕУ, е “Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги”.

С изменените Правила се въвежда нов допълнителен контролен лист при проверката на технически спецификации, който обхваща изискванията, приложими към информационните системи съгласно Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, която е в сила от 26.07.2019 г.

Уточнява се също, че проверката на технически спецификации за съответствие с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ и с изискванията за киберсигурсност съгласно ЗКС, ще се извършва паралелно.

От Агенцията напомнят, че повече информация по въпроса е налична в секцията „Информация за субектите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕУ“ на сайта на ДАЕУ.

Източник: ДАЕУ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker