Анонси

Успешен тренинг със знак ПЛЮС подготви нова група дигитални експерти по ЗОП

Успешно премина поредният специализиран тренинг на Списание „ЗОП ПЛЮС”, посветен на изграждането на компетентности за електронно възлагане чрез централизираната платформа „ЦАИС ЕОП” и последните промени в законодателството по обществени поръчки.

Двудневният практически семинар се състоя на 6 и 7 февруари в превърналия се в предпочитано обучително средище за всички професионалисти, търсещи нови знания и умения по ЗОП и „ЦАИС ЕОП” – хотел “Централ” в София.

Като важна част от интензивната обучителна програма на нашата организация, и този експертен тренинг бе създаден за да отговори на засиленото търсене на качествени възможности за ефективно изграждане на умения за електронно възлагане през знаковата за поръчките 2020 година.

Заложената цел несъмнено бе амбициозна – да убедим участниците, че експертизата по ЗОП може да върви ръка за ръка с дигитална компетентност за справяне с поръчките в „ЦАИС ЕОП”. Но бе постигната, благодарение на професионализма и всеотдайността на нашите топ обучители г-н Ивайло Стоянов и г-н Йордан Халаджов.

Благодарение на дългогодишния си опит, лекторите помогнаха на колегите с лекота да навлязат в тънкостите при работата със системата „ЦАИС ЕОП“ и обсъдиха най-добрите възможности за справяне с предизвикателствата на ЗОП и ППЗОП съобразно последните промени в тези актове и актуалната практика на органите за обжалване и контрол.

Нелеката материя бе представена посредством уникален микс от тематични презентации, реални примери от взаимодействието между възложители и участници в процедури, дискусии и най-вече чрез практическа работа, която пренесе участниците в същинската атмосфера на боравенето с централизираната платформа.

С оглед постигане на по-висока степен на интерактивност на обучението, освен широкоекранна мултимедия за онагледяване на презентациите и дейността в „ЦАИС ЕОП”, на всички участници бяха предоставени индивидуални компютри.

Макар всички професионално ангажирани с материята на поръчките да са убедени, че новите реалности при прилагането на ЗОП изискват сериозна подготовка и неминуем период на адаптация, всички участници в обучението си тръгнаха удовлетворени от наученото и много по-уверени в успешното реализиране на прехода към задължително дигитално възлагане, който вече се случва от началото на годината.

Следващите наши обучения, посветени на тънкостите в електронните поръчки и новостите в ЗОП и ППЗОП, ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София. Очакваме ви!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker