Минали броеве

Брой 1, 2020: КАЗУС ПО ПРОГРАМА

През 2020 година основно събитие в областта на обществените поръчки безспорно ще бъде преминаването към режим на изцяло електронна работа по ЗОП. Мащабният дигитален преход обаче далеч не изчерпва всички предизвикателства, пред които ще са изправени работещите в тази широка като обхват професионална дейност и нормативно регулирана сфера на обществените отношения.

Действително, всички постоянно се убеждаваме, че събитията около поетапното начало на възлагането в единната централизирана платформа ЦАИС ЕОП не спират нито за миг високото темпо на случващото се в Системата на обществените поръчки в страната ни. Действащите правила както на постоянно променяните ЗОП и ППЗОП, така и на други свързани с поръчките актове, продължават да поставят пред множество изпитания колеги експерти, възложители, изпълнители, отговорни институции.

Именно поради тези причини, освен изграждането на компетентност за електронни обществени поръчки и работата с платформата ЦАИС ЕОП, което е основен акцент и на нашата тренинг програма, във фокуса на професионалната ни дейност през новата година ще бъдат и други теми от разнообразната материя на поръчките. За да можем с основание да заявим, че имаме цялостен принос за обучението и професионалното развитие на колегите специалисти по ЗОП и пълноценното усъвършенстване на тяхната експертиза.

Като потвърждение на този наш ангажимент идват и статиите от първия ни брой за знаменателната 2020 г. Във водещия материал, г-н Ивайло Стоянов ни запознава с важни съображения при преценката за сходство и идентичност в предмета на специфична група обществени поръчки – тези за доставка на софтуер (тема, актуална и в контекста на електронните обществени поръчки).

По традиция място на страниците на изданието сме отредили и на практиката на ВАС, която продължаваме да следим за Вас с помощта на задълбочените аналитичини прегледи на д-р Полина Цокова.

Стойност към броя добавят и актуални анонси за новостите при обществените поръчки в ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене и Успешна Нова 2020 година!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

КАЗУС ПО ПРОГРАМА

Актуални въпроси при преценка за сходство и идентичност в предмета на обществени поръчки за доставка на софтуер

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • АКТУАЛНО ОТ АОП: Важни въпроси, свързани с прилагане на задължението за електронно възлагане в електронната платформа ЦАИС ЕОП
  • ЧЕСТНА НАДПРЕВАРА: Практика на ВАС по прилагането на чл. 2, ал. 2 от ЗОП относно изискванията към стопанските субекти във връзка с участието им в обществени поръчки, Полина Цокова
  • ТОП НОВИНА: АЕЦ Козлодуй с първа електронна поръчка в централизираната платформа ЦАИС ЕОП

Ако желаете Списание “ЗОП ПЛЮС” да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки и през 2020 г., може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com. Повече за условията на абонамента тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker