Новини

Очакваме от Брюксел одобрение на нови европроекти за развитие на трансграничните райони

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предложило шест стратегически проекта за развитие на трансграничните региони със Сърбия, Република Северна Македония, Турция, Гърция и Румъния през новия програмен период 2021-2027 г. Това съобщават от ведомството на страницата си в Интернет.

Предвижда се около 30% от ресурса на програмите, които се финансират с европейски средства, да бъде насочен към общи приоритети със съседните ни страни. Целта е да се допринесе за повишаване на икономическото състояние на крайграничните райони и да се създадат поминък, който да ограничи негативите демографски процеси.

Информацията за планираните дейности с европейско финансиране бе оповестена на официалния сайт на ведомството на 22.02.2020 г. Поводът е посещение в Брюксел на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Деница Николова. По време на посещението й е била проведена среща с г-жа Лена Андерсън-Пенч, директор на дирекция „Европейско териториално сътрудничество, макрорегиони, Интеррег и изпълнение на програми“ в Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

Набелязаните области за бъдещо взаимодействие са диференцирани спрямо партньорските региони, които ще бъдат включени в изпълнението на проектите.

По програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия България предлага изпълнението на съвместен проект, свързан със защитата на населението при аварии, бедствия и кризи. Акцентът е поставен на подготовка на обучители, изготвяне на учебни материали и провеждане на обучения по темата. Предвижда се също доставка на съвременна и иновативна техника, както и провеждането на информационно-разяснителна кампания.

За сътрудничеството със Северна Македония българското правителство поставя акцент върху изграждането на ГКПП “Клепало” – между Струмяни и Берово. В българския участък проектът ще включва строителство на нов 9-километров пътен участък от Струмяни до границата.

Стратегическият проект с Турция е посветен на борбата с нелегални мигранти. Очаква се създаването на тренировъчни центрове от двете страни, както и организиране на съвместни мероприятия за обмен на опит.

Предложението по програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния цели подобряване на транспортната свързаност между двете държави по различни направления и видове транспорт. Стремежът е към разширяването на нови или съществуващи мостови съоръжения и речни пристанища в общия българо-румънски участък на река Дунав. Част от замисъла е и изграждането на велосипеден маршрут по поречието на реката.

По програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция идеята е средства да бъдат насочени за модернизиране на железопътната инфраструктура.

Изнесената информация сочи една благоприятна тенденция за привличането на европейски средства в случаите на съвместни проекти в едни от най-бедните райони в Европа или в райони, които се нуждаят от подобряване на икономическите си показатели.

Може да се предположи, че обявените области на сътрудничество ще изискват и нови обществени поръчки, които да ангажират бизнеса и частния сектор като цяло в изпълнението на необходимите дейности при осъществяването на проектите. Това ще е една нова възможност за българските компании да потърсят взаимоизгодни перспективи за коопериране с компании от съседните държави, включително и такива извън ЕС.

Източник: МРРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker