Новини

Заседанията на КЗК временно преустановени

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) също се съобрази с обявеното извънредно положение, предприетите мерки и отправените препоръки в тази връзка като спря заседателната си дейност.

Това стана с изрично разпореждане на председателя на институцията, обявено на страницата на КЗК в Интернет.

С въведените мерки, до 27.03 се преустановява провеждането на заседания на КЗК, а всички насрочени такива се отлагат.

Справките по преписки ще се извършват преимуществено и по възможност чрез електронни канали за комуникация – на страницата на Комисията или в уведомителни писма на посочените телефони и електронни адреси за контакт. Дистанционно – по поща или електронен път, ще се извършва и подаването на всякакъв вид документи.

Достъпът на външни лица до помещенията на КЗК също е ограничен.

Според разпореждането, срокът и обхватът на предприетите мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на обстановката в страната, за което своевременно ще бъде обявена необходимата информация.

Заповедта на председателя на КЗК може да видите тук.

Източник: КЗК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker