Новини

Без ЦАИС ЕОП за възложителите от втората вълна, ще възлагат по стария ред до месец след края на извънредното положение (обновена)

Временно се отлага началото на задължителното електронно възлагане за възложителите, които трябваше да използват ЦАИС ЕОП след 1 април. Това решиха депутатите по време на второто четене на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 13 март 2020 г. на Народното събрание.

Съгласно приетата норма на пар. 12, възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до влизането в сила на този закон, прилагат за обществени поръчки, открити до един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.

Изключение от новото правило ще е налице само за изрично посочени разпоредби от ЗОП (чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква “а”, чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП), които ще се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. В това число влизат наскоро променените нормативни текстове относно изключението за вътрешно (in-house) възлагане от публични възложители, новите стойностни прагове, задължението за актуалност на прогнозната стойност на обществената поръчка, определени основания за отстраняване, вкл. при представяне на документ с невярно съдържание, някои правила при промени в условията на процедурата и др.

Припомняме, че в съответствие с графика за въвеждане на електронните поръчки в платформата ЦАИС ЕОП, приет с ПМС, този начин за възлагане е задължителен след 1 януари само за органите на изпълнителната власт, кметовете на 7 големи общини и секторни възложители с голям опит по закона, а за всички останали – след 1 април.

С приетата промяна се потвърдиха очакванията на част от експертната общност, че предвид извънредната ситуация в страната ще се предприеме поредно отлагане на старта на универсалното задължение за електронно възлагане в ЦАИС ЕОП.

Направените промени, относими към обществените поръчки, не попадат в обхвата на частичното вето, наложено от Президента на Република България върху някои разпоредби на Закона за действията по време на извънредното положение.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker