Новини

Депутатите приеха нови изключения от ЗОП през извънредното положение (обновена)

Нови изключения от приложното поле на Закона за обществените поръчки, гласуваха народните представители. Това стана след приемането на чл. 13 от обсъждания на второ четене Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 13 март 2020 г. на Народното събрание.

В текстовете на новия закон се предвижда, че разпоредбите на ЗОП не се прилагат при:
1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
2. закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им;
3. възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.).

След предложение на народен представител бе приета и норма, с която се указва, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение (чл. 13, ал. 2 от гласувания закон).

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker