Новини

Общините също разтревожени от разнопосочните тълкувания на закона за извънредните мерки

От Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) също излязоха със съобщение по повод разнопосочните тълкувания на закона за извънредните мерки и последствията от това в областта на обществените поръчки.

В съобщението се отбелязва, че НСОРБ постъпват множество сигнали от общините във връзка с противоречиво тълкуване и прилагане на чл. 3, чл. 4 и чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., (обн. ДВ. Бр. 28 от 24.03.2020 г.).

Според оповестената информация, НСОРБ е изпратило писмо до председателя на Комисията по правни въпроси в 44 Народно събрание Анна Александрова, до министъра на финансите Владислав Горанов и изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки Миглена Павлова с предложение за законодателна инициатива, която да гарантира еднозначно, че сроковете по чл. 3 и чл. 4 от Закона не включват сроковете по ЗОП и ППЗОП.

Според позицията, изразена от НСОРБ, разпоредбите на чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП водят до разнопосочни тълкувания както от страна на възложителите, така и от страна на участниците в обществени поръчки по отношение приложимостта им спрямо ЗОП и Правилника за неговото прилагане.

Общините обръщат внимание, че на фона на сериозните затруднения, които изпитва бизнеса в условията на извънредно положение е важно да продължи възлагането и изпълнението на обществени поръчки, като механизъм за извършване на икономическа дейност в условията на реална конкуренция и при спазване на правилата за прозрачност в управлението на публичните ресурси.

Не на последно място, от НСОРБ подчертават, че значителна част от изпълняваните по реда на ЗОП дейности, са свързани с изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС.

Източник: НСОРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker