Новини

АОП с инструкция за отварянето на ценови предложения на участници в ЦАИС ЕОП

В една по издадените през юли инструкции за работа в ЦАИС ЕОП от Агенцията по обществени поръчки разясняват отварянето на ценови предложения на участници в платформата.

Видно от обяснителния документ, работата на оценителната комисия при отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП се реализира в следните стъпки:

  1. В Графика на поръчката се задава дата и час за отваряне на ценовите предложения. Тук от АОП обръщат внимание, че датата и часът за отваряне на ценовите предложения не следва да се дефинират при обявяване на поръчката. Наред с това се прави уточнението, че при обществени поръчки с обособени позиции, датата и часът за отваряне на ценовите предложения се посочва в Графика в „Основната част“ на поръчката, в случай че не е налице разсинхронизиране на графиците на отделните обособени позиции.
  2. Преминава се към отваряне на ценовите предложения на участниците с натискане на бутон „КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ“. Съществено при тази стъпка е, че преди натискане на бутона „КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ“, предложените за отстраняване участници задължително следва да са маркирани като отстранени. В противен случай Системата изпраща съобщение за предоставяне на ключа за декриптиране на ценовото предложение и до тях. Ако ключът бъде предоставен от страна на тези стопански субекти, въпреки че са предложени за отстраняване, ценовите им предложения се декриптират и стават публични.
  3. Системата извежда предупредително съобщение за проверките и действията, които следва да бъдат извършени преди потвърждаване на действието.
  4. ЦАИС ЕОП уведомява участниците със съобщение в потребителския им профил в Системата и на електронната поща, че предстои отваряне на ценовите предложения и е необходимо да предоставят ключовете си за тяхното декриптиране.

Инструкцията, която е достъпна на ПОП в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да видите тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker