Новини

Успешно премина ново събитие от възобновената присъствена обучителна програма по ЗОП и ЦАИС ЕОП

С удовлетворение споделяме с вас, че успешно премина ново събитие от възобновената серия практически присъствени обучения по ЗОП. Двудневният практически семинар, озаглавен “Успешен преход към дигитални поръчки”, се проведе на 16 и 17 юли при оправдан интерес от представители на професионалната общност, дошли в столичния Рослин Централ Парк Хотел, за да продължат своята подготовка за успешно електронно възлагане и участие в обществени поръчки посредством централизираната онлайн платформа ЦАИС ЕОП.

Осъзнавайки колко много са предизвикателствата на прехода към изцяло електронно възлагане, и след влизане в сила на задължението за електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП, ние продължаваме да подпомагаме гласувалите ни доверие колеги. Правим го както чрез Горещата телефонна линия за съвети и консултации по обществени поръчки за абонати на Списание ЗОП ПЛЮС и широкия спектър професионални услуги, които предлагаме, така и с наситената си програма от виртуални и присъствени обучения. Все така водени от убеждението, че заедно можем да се справяме много по-успешно с всяко едно предизвикателство, както в работата, така и в живота!

За да предоставим възможност на всички потенциални участници да изберат най-комфортната и подходяща за тях форма на обучение, в програмата на Списание “ЗОП ПЛЮС” са предвидени както присъствени семинари, така и уебинари. Следващите ни събития, подходящи и за възложители, и за участници в процедури по ЗОП, са уебинар на 31 юли, ново професионално обучение на 3-4 септември отново в Рослин Централ Парк Хотел, София и национален семинар на 16-18 септември 2020 г. в Слънчев бряг.

Чрез обучителните си услуги неизменно ще се стремим да надградим базисните знания и умения за електронно възлагане като постигнем до истинско майсторство във всички тънкости при работата с платформата „ЦАИС ЕОП“. За да сме сигурни, че заедно със своите клиенти и партньори можем да отговорим на изпитанието на новата много по-динамична дигитална реалност с помощта на всички необходими както правни, така и технологични компетентности в областта на обществените поръчки. И то при пълно отчитане на най-новото в нормативната уредба и практиката, съгласно най-актуалните изменения в ЗОП и ППЗОП.

Както в присъствената, така и в дистанционната форма на обучение, лектори ще бъдат водещи експерти в областта на обществените поръчки, които могат в най-голяма степен да добавят стойност в подготовката и професионалното израстване на записалите се участници чрез обмен на ноу-хау и активно споделяне на добри практики и работещи решения по ЗОП и ППЗОП, вече и в дигитална среда.

Бъдете ОНЛАЙН с обществените поръчки! Запишете се сега!

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЯТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker