Новини

ДАЕУ одобри нови правила за проверка на спецификации при поръчки за информационни системи

Утвърдени са нови Правила за проверка на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи. Това съобщават от Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) на своя Интернет сайт.

От анонса става ясно, че със Заповед на Председателя на ДАЕУ е внедрен в експлоатация Регистъра на проектите, разработен на основание разпоредбата на чл. 7д, ал. 1 от Закона за електронното управление.

В тази връзка, считано от 21.07.2020 г. са в сила нови „Правила за удостоверяване на съответствието с чл. 56 и чл. 58а на Закона за електронното управление на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, вкл. интернет страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги“.

От ДАЕ обръщат внимание, че представянето на технически спецификации (за провеждане на обществени поръчки на стойност над 70 000 лв. без ДДС) за проверка за съответствие с чл. 56 и по реда на чл. 58б на ЗЕУ, съгласно новите Правила, ще може да се извършва паралелно чрез Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или чрез Регистъра на проектите, за периода до 30.09.2020 г. Считано от 1.10.2020 г. ползването на Регистъра на проектите ще бъде задължително при представяне на технически спецификации (за провеждане на обществени поръчки на стойност над 70 000 лв. без ДДС).

Изрично се подчертава, че съгласно новите Правила, представянето на технически спецификации за проверка за съответствие с чл. 56 от ЗЕУ (спецификации за обществени поръчки на стойност под 70 000 лв. без ДДС), ще се извършва само чрез СЕОС или ССЕВ.

От държавната агенция поясняват, че всички административни органи ще бъдат информирани с официално писмо от Председателя на ДАЕУ за действията, които е необходимо да предприемат, във връзка с изпълнение на задълженията им съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, чрез Регистъра на проектите.

Напомня се също, че изискванията на чл. 56 и чл. 58а от Закона за електронното управление са и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, при предоставяне на вътрешни електронни административни услуги.

С актуалните правила и приложенията към тях може да се запознаете тук.

Източник: ДАЕУ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker