Новини

АОП с инструкция за генерирането на системен номер на решението за откриване на процедурата

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно генерирането на системен номер на решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това оповестиха от институцията на Портала за обществени поръчки (ПОП).

В помощния документ се посочва, че ЦАИС ЕОП автоматично генерира системен номер на решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП, което се създава в Системата. За номер на решението се счита номерът, генериран от платформата, а за датата на издаване – датата на електронния подпис на възложителя, а при повече възложители – датата на последно положения електронен подпис.

От АОП уточняват, че номерът на решението е достъпен:

  • за възложителите – в секция „Обявления и решения“ от работното пространство на
    обществената поръчка;
  • за всички потребители – в секция „Обявления и решения“, достъпна в Регистъра на
    обществени поръчки;

Видно от разяснението, при избор на бутон „Експорт“/„Изтегли“ се изтегля архивна папка, която съдържа решението на възложителя във формат .pdf и допълнителен файл – „Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОПНастройки.pdf“, с информация за номера и датата на решението, както и за лицето, подписало
решението в Системата.

С инструкцията, която е достъпна на ПОП в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker