Минали броеве

Брой 8, 2020: ДИГИТАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Събирателен фокус на броя за август е многоаспектната тема за практиката по прилагане на ЗОП.

В това понятие на първо място включваме изпитаните подходи от ежедневната експертна дейност по възлагане и участие в поръчки. Дейност, която покрай прехода към дигитална среда, е изпълнена с все повече предизвикателства. Затова главно място отредихме на материала за подаването на оферти в ЦАИС ЕОП. В текста водещият ни автор и консултант Ивайло Стоянов прави важни констатации относно протеклите етапи от дигиталната трансформация по ЗОП. Като същевременно отправя ценни практически препоръки за работата в единната електронна платформа.

На следващо място, в така зададения обхват на броя попада и позицията на тези, които създават практиката – експертите по обществени поръчки. Представяме я чрез преглед на становището и предложенията по проекта на ЗИДЗОП на НСЕОП – професионалната организация на експертите по ЗОП.

Под „практика” разбира се имаме предвид и юриспруденцията на ВАС. За да подчертаем значението ѝ за Системата на обществените поръчки, в броя включваме и статия, която разглежда друга важна тема – налагането на финансови корекции, основани на неправилни твърдения за нарушения на ЗОП при обществени поръчки със средства от ЕСИФ. Вярваме, че този текст, основан на актуално решение на върховните магистрати, ще спомогне за по-доброто разбиране на правилата. Но освен това ще вдъхне увереност на експертите да защитават позицията си, дори когато правотата им е неоснователно оспорена от някои институции.

Традиционно в броя ще откриете и рубриката с отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП. Плюс още полезни съвети и анонси.

Приятно и ползотворно четене!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ДИГИТАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Важни аспекти при подаване на оферти чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ФАНТОМНИ НЕРЕДНОСТИ: Актуална практика на Върховния административен съд относно случаи на неправилни твърдения за нарушения на ЗОП при обществени поръчки със средства от ЕСИФ, ЗОП+
  • ТРИБУНА ПЛЮС: НСЕОП изрази волята на професионалната общност за облекчени правила по ЗОП при обществени поръчки за лекарства и медицински изделия
  • ЦАИС ЕОП НА ФОКУС: Оповестяване в ЦАИС ЕОП на прекратено договаряне без обявление
  • ЕКСПЕРТНО ПО ЗОП: Декларацията по чл. 112, ал. 10 от ЗОП – важна гаранция за ефективността на обществените поръчки
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете Списание “ЗОП ПЛЮС” да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки през настоящата 2020 г. и следващата 2021 г., може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

Станете част от общността на ЗОП ПЛЮС!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker