Новини

Изготвени са примерни образци на писма до АОП във връзка с използването на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки е изготвила образци на писма, които потребителите на ЦАИС ЕОП изпращат до институцията във връзка с използването на платформата. Това е обявено на Портала за обществени поръчки.

Примерното съдържание на писмата се предоставя с цел улеснение на работата с централизираната платформа.

Типовите писма могат да бъдат използвани при отправяне на искане за промяна на:

  • Сгрешен адрес на електронна поща при първоначална регистрация на организация в ЦАИС ЕОП;
  • Сгрешен адрес на електронна поща при регистрация на присъединен служител към организация в ЦАИС ЕОП;
  • Сгрешена Роля при регистрация на организация в ЦАИС ЕОП;
  • Покана за служебно предоставяне на администраторски права в ЦАИС ЕОП.

От органа по методология изрично подчертават, че образците не са задължителни за прилагане, а целят да подпомогнат потребителите на ЦАИС ЕОП.

От АОП уточняват също, че писмото може да бъде изпратено на официалния електронен адрес на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП (eop@aop.bg) с положен електронен подпис или на хартия в деловодството на Агенцията по обществени поръчки.

Шаблоните, които са налични в секцията “ЦАИС ЕОП – Актуално”, могат да бъдат свалени тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker