Новини

АОП актуализира инструкцията за обобщената информация за поръчки на ниска стойност

От Агенцията по обществени поръчки оповестиха, че е актуализирана публикуваната наскоро Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

След актуализацията са добавени два нови момента относно предоставянето на информацията чрез платформата.

Първият от тях е свързан с това, че в „РАЗДЕЛ ІІ: РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, поле „II.1) Разходваните средства за поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП“ се добавят и изплатените през годината суми по поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени или възложени извън ЦАИС ЕОП (ако има такива).

Вторият нов момент касае това, че в случаите по т. 3 в „РАЗДЕЛ ІII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ“ (когато е приложимо) се представя разбивка на изразходваните суми по чл. 20, ал. 3 и чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

С инструкцията, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker