Анонси

В продажба е сборникът с актуалните ЗОП и ППЗОП, коментари по важните текстове в помощ на експертите

С удоволствие бихме искали да оповестим пред всички наши читатели, клиенти и приятели, че вече е в продажба издаденият преди броени дни сборник с нормативни актове, съдържащ актуалните редакции на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и правилника за неговото прилагане (ППЗОП).

За първи път освен текстовете на ЗОП и ППЗОП, в сборника са включени и полезни коментари по най-важните текстове и линкове към допълнителни информационни ресурси. Това го превръща в издание без аналог на българския пазар, което несъмнено ще добави стойност в работата на всеки професионално ангажиран с материята на обществените поръчки.

С подобрения сборник с нормативни актове имаме за цел да окажем допълнителна подкрепа на всички колеги, изправени пред предизвикателствата на последните промени в правната уредба и навлизането в режим на работа в дигиталната среда на платформата ЦАИС ЕОП.

Както вече е известно, с измененията в ЗОП, в сила от 01.01.2021 г., се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки (напр. по отношение на измененията в договорите и рамковите споразумения), съответно се въвеждат множество нови моменти, свързани с електронното възлагане и работата на ЦАИС ЕОП (вкл. издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, отграничаването на задължителните и пожелателните функционалности на платформата), и се прецизират много други разпоредби на закона (вкл. относно показателите за оценка, процедурите без осигурено финансиране, правилата за възлаганес на обществени поръчки по глава 26, размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения, контрола на АОП и др.).

Новите моменти в нормативната уредба и изпълнената с неизвестни дейност в постоянно развиващата се платформа ЦАИС ЕОП налагат целенасочена и последователна работа по усъвършенстване на знанията и уменията на експертите по обществени поръчки. Именно в това ще окаже безценна помощ най-новото попълнение в Библиотека “ЗАКОННИК” на Списание  ПЛЮС.

Цената на сборника е 22,00 лева, поръчайте още днес!

С актуалния нормативен сборник със ЗОП и ППЗОП може да се сдобиете с със заявка
в свободен текст, изпратена на e-mail zopplus@gmail.com!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker