Минали броеве

Брой 3, 2021: ПРАВИЛА ОТ И ЗА ПРАКТИКАТА

Скъпи читатели,

Знанието, разбирано като притежание на или достъп до много информация, безспорно може да донесе предимства на всеки от нас. Но едва преминаването на това знание през собствения ни практически опит може да ни даде онази сила, която наричаме мъдрост. И която разкрива истинската разлика между систематично подредените данни и реалните умения за преценка и вземане на решения.

Потвърждение на казаното ще открием и при обществените поръчки, където простото събиране на правни и технологични познания не е задължително да се равнява на успех в дигиталните поръчки в ЦАИС ЕОП. В тази посока са и изводите във водещия материал на броя, в който г-н Ивайло Стоянов ни представя своя коментар на промените в ППЗОП, обявени за обществени обсъждане в края на февруари. В текста авторът не само прави преглед на предложените изменения в нормите на подзаконовия акт, но и обяснява тяхната логика и отражение върху практиката. Съответно споделя кои от тях идват като резултат от активната позиция, изразена от Сдружението на експертите по обществени поръчки. И по този начин ни напомня, че целта на правилата е те да са приложими и ефективни, за да могат да служат на практиката. И затова е най-логично да се основават и на обратната връзка именно от практиката. Изразена от всички онези редови експерти, чието работно ежедневие по прилагане на правилата на ЗОП в крайна сметка формира цялостния резултат от функционирането на системата на обществените поръчки. А и предопределя доколко ефективно разходваме обществения ресурс.

Като продължение на темата за мъдростта като практическо приложение на знанието идва и вторият материал от броя. В него е представена нова практика на КЗК по актуалния въпрос за подаването на оферти чрез ЦАИС ЕОП. Въпрос, който ни помага да стигнем до важни отговори за деликатния баланс между техническите инструкции за използване на платформата и общия правен контекст, в който следва да се случва възлагателния процес по ЗОП.

По традиция, запазено място в броя има и популярната рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в ЦАИС ЕОП. Както знания, така и мъдрост към всичко това добавят и редица анонси с полезна информация за всеки експерт по ЗОП.

Приятно и ползотворно четене! 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРАВИЛА ОТ И ЗА ПРАКТИКАТА

Аналитичен коментар на промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, обявени за обществени обсъждане,

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • (НЕ)ПОРОЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ: Актуална практика на КЗК по отношение на електронното подаване на оферти за обществени поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП, Ивайло Стоянов
  • НОВИНА НА ФОКУС: Обнародваха промените в закона за мерките срещу изпиране на пари, отпадат задълженията за възложители по ЗОП
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker